Home Amedeo Amedeo Challenge

Flying Publisher   

 
 
Rules

Press Releases

Contributions

Archive

FAQ

Video


 


 
 
<<< Atrus videus

Su Premiu Amedeu

Editorial Note

The following video is in Sardinian or to be more precise in Campidanese, one of the three main subregional languages spoken on the island of Sardinia, Italy.

Campidanese is currently being used by some 700,000 people. In such a small population, almost everyone knows almost everyone else. It is not surprising that under these circumstances, human language is less official and more familiar than in densely populated and anonymous human settlements. As a consequence, even mimics and gestures are more confidential. Please keep this in mind while watching the video.
Ma ita americanu?!? - Sardu esti!!!

Bona dì, seu Bastianu de sa Marina. Du sciíasta ca dex'annus fairi, in custu logu, è nasciu Amedeu? Propriu innoi, a palas de mei, in su quartieri de sa marina.

(...)

No ddu sciíasta? Eh, mi du penzammu. Eppuru è berusu, e no scetti cussu. S'atra dì, sempri innoi, Amedeu ha fattu nasci un'atra cosa mellus puru. Su Premio Amedeu! Eia, innoi, in sa Marina de Casteddu.

(...)

Ita?

(...)

Eh. Amedeu. Di nanta Amedeu.

(...)

Unu piccioccheddu? Ma ita ses narendi. No esti unu piccioccheddu, esti su situ Internet, cussu de sa mexina.Ma lá ghi esti stontonau custu pippiu. Scisi cantus bortas m'anti domandau ki Amedeu esti americanu. Ma it'americanu !! Amedeu? Sadru esti !! È nasciu in sa Marina de Casteddu!

Conch'e cibudda chi no ses atru! Candu bieisi una cosa bella e manna, depid'essi pro forza americanu? Ma nara mi tui! E sa Sardigna, ita esti? No esti miga scetti pedrasa, mari e giarrettusu! Cosas bellasa si fainti puru innoi. Innoi, in sa Marina de Casteddu.

Banda beni, no ndi chistionausu prusu. Acabbadda innoi. Amedeu, du connoscisi o no du connoscisi? No du conoscisi? Mellus de aici. Non ci penzis prusu. Scarescirindi. Però, ki du connoscisi, a Amedeu - eh - cambia tottu, è tottu un'atra cosa. Poita ki ddu connoscisi, è chi ses iscrittu a Amedeu, e inzandus depis trabballai.

Eia. Lá ghi no ti seu contendi faulasa. Ci depis andai, ammarólla!! In su situ de amedeoprize.com. Però, no ti nd'azzícchisi, ti ddu nau deu ita depis fai. Poita, amighixeddus mius, apu trabballau dex'annus. Immoi, pongu a trabballai a bosatrus, miga seu scimpru. E depressi. Ayó, sbrigaisindi. Abettu a tottusu. E che Deus t'accumpangiri - in sa Marina de Casteddu.


Bernd Sebastian Kamps

Amedeo

Sa Marina de Casteddu 

 
 
  Design:

 
 
 

 
Amedeo Prize Alert